Privacybeleid (AVG bijgewerkt)

 

Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de https://www.estherboevee.nl website (de “Service”).

 

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

 

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via https://www.estherboevee.nl

 

definities

 

Onderhoud

 

Dienst is de https://www.jendayi.nk/ website beheerd door Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum

 

Persoonlijke gegevens

 

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

 

Gebruiksgegevens

 

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 

Cookies

 

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

 

Gegevensbeheerder:

 

Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt.

 

Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

 

Gegevensverwerkers (of serviceproviders)

 

Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

 

We kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Service Providers om uw gegevens effectiever te verwerken.

 

Betrokkene (of Gebruiker)

 

Betrokkene is elke levende persoon die onze Service gebruikt en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

 

Informatie verzamelen en gebruiken

 

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te leveren en te verbeteren.

 

 

 

 

Soorten verzamelde gegevens

 

Persoonlijke gegevens

 

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (“Persoonlijke gegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 

    E-mailadres

    Voornaam en achternaam

    Telefoonnummer

    Adres, staat, provincie, postcode, plaats

    Cookies en gebruiksgegevens

 

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldingslink of instructies te volgen die in elke e-mail die we sturen of door contact met ons op te nemen.

 

Gebruiksgegevens

 

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

 

Tracking- en cookiegegevens

 

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en om bepaalde informatie vast te houden.

 

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

 

U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

 

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 

Sessie cookies. We gebruiken Sessiecookies om onze Service te laten werken.

Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

Beveiligingscookies. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

 

Gebruik van gegevens

 

We gebruiken de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 

Om onze Service te leveren en te onderhouden

Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service

Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest

Om klantenondersteuning te bieden:

Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Service kunnen verbeteren

Om het gebruik van onze Service te controleren

Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken

Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

 

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Als je uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, kan Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit privacybeleid hangt af van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

 

Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 

We moeten een contract met u uitvoeren

U heeft ons hiervoor toestemming gegeven

De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet terzijde geschoven door uw rechten

Voor betalingsverwerkingsdoeleinden

Om te voldoen aan de wet

 

Bewaren van gegevens

 

Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum bewaart uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

 

Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

 

Overdracht van gegevens

 

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

 

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Nederland overbrengen en daar verwerken.

 

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, geeft aan dat u instemt met die overdracht.

 

Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn in plaats inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

Openbaarmaking van gegevens

 

Openbaarmaking voor wetshandhaving

 

Onder bepaalde omstandigheden kan Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum kan worden verplicht om uw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

 

Wettelijke vereisten

 

Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de goede trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om de rechten of eigendom van Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum

Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken

Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen

Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

 

 

Beveiliging van gegevens

 

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 

“Niet volgen”-signalen

 

We ondersteunen Do Not Track (“DNT”) niet. Niet volgen is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet gevolgd wilt worden.

 

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

 

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken.

 

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van welke Persoonsgegevens wij van u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

 

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 

Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verwijderen in het gedeelte met uw accountinstellingen. Kunt u deze handelingen niet zelf uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.

Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Het recht op beperking. U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en veelgebruikt formaat.

Het recht om toestemming in te trekken. Ook heb je te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken waar Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum vertrouwde op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

 

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Dienstverleners

 

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service (“Serviceproviders”) te vergemakkelijken, om de Service namens ons te leveren, om Servicegerelateerde services uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

 

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Analytics

 

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 

Google Analytics

 

Google Analytics is een webanalyse-service aangeboden door Google die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

 

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Dienst niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

 

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Gedragsremarketing

 

Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum gebruikt remarketingdiensten om op websites van derden te adverteren nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 

Facebook

 

Facebook-remarketingservice wordt geleverd door Facebook Inc.

 

U kunt meer te weten komen over op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950

 

Volg deze instructies van Facebook om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

 

Facebook houdt zich aan de zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of meld u af via de instellingen van uw mobiele apparaat.

 

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

betalingen

 

We kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

 

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers wiens gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van betalingsinformatie.

 

De betalingsverwerkers waarmee we samenwerken zijn:

 

Mollie

 

Links naar andere sites

 

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

 

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 

Privacy van kinderen

 

Onze Service richt zich niet tot iemand onder de 18 jaar (“Kinderen”).

 

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

 

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

 

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

 

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

 

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

 

U gaat ook akkoord met de volgende voorwaarden:

 

Door dit programma van ons te kopen, gaat u ermee akkoord dat we in de toekomst contact met u kunnen opnemen, uw gegevens/informatie kunnen gebruiken om onze diensten of gerelateerde inhoud te leveren, en dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw resultaten in het leven, dus u ziet af van aansprakelijkheid van ons voor uw acties. Hieronder vindt u de details van die overeenkomst.

 

Gegevensopslag en gebruik

 

Wij, Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum verzamelt uw gegevens en is altijd bereikbaar via esther@coachingvanderwal.nl. Al onze gegevensgebruik, voorwaarden en privacy-informatie zijn te vinden op https://www.estherboevee.nl/terms-of-use-privacy-policy. U kunt eventuele klachten bij ons indienen via diezelfde e-mail, of verzoeken om te worden verwijderd uit onze e-maillijsten, telefoonlijsten of advertentietargeting.

 

Wanneer u informatie aan ons verstrekt, kan Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum, gebruiken we het continu om ervoor te zorgen dat u de informatie of aankopen ontvangt die u bij ons hebt gedaan, om relevante toekomstige inhoud te leveren via onze e-mailnieuwsbrieven, om bij te houden hoeveel u onze stallen of diensten gebruikt en om toekomstige aanbiedingen te doen via ons bedrijf of een ander bedrijf dat betrokken is bij het leveren van uw aankopen, bonussen of inhoud. Door ons nu uw contactgegevens te verstrekken, geeft u ons het recht om in de toekomst contact met u op te nemen op elke manier die naar ons goeddunken nodig is voor voortdurende persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

Bij het verzamelen van uw betalingsgegevens via deze site gebruiken we software van derden die uw betaling versleutelt en veilig verwerkt. Hun algemene voorwaarden zijn te vinden op hun respectievelijke websites.

 

Sms/mobiel sms’en

 

Wanneer u klant wordt via onze sites, geeft u ons uw telefoonnummer en we kunnen uw telefoonnummer gebruiken om bestellingen te bevestigen, beloofde doorlopende training of communicatie te leveren en om tekstupdates, promoties, video’s, audio of berichten met betrekking tot Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum of een van zijn merken of programma’s. U kunt ervoor kiezen om geen toekomstige sms-berichten meer te ontvangen door op elk gewenst moment een van onze sms-berichten te beantwoorden met het woord STOP. Door u aan te melden voor onze producten of programma’s geeft u ons hierbij toestemming om u te sms’en totdat u STOP antwoordt. We verkopen of verhuren uw telefoonnummer nooit.

 

Gebruik van gegevens door derden

 

We delen uw gegevens zelden met andere bedrijven, tenzij dit nodig is om uw aankopen of inhoud te leveren. In dat geval, om dat coachingproduct of die bonus te leveren, delen we uw informatie met de derde partij zodat wij/zij contact met u kunnen opnemen om die coachingsgesprekken te plannen die u heeft ontvangen als onderdeel van uw aankoop. U kunt op elk moment contact met ons opnemen en verzoeken om uw informatie niet met dergelijke dienstverleners te delen, maar u kunt de toegang tot bepaalde aankoopbonussen of items verliezen als u de leverende derde partij niet toestaat contact met u op te nemen.

 

Aangezien de meeste van onze programma’s voor doorlopende educatieve doeleinden zijn op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling, en u een aankoop doet met betrekking tot zelfbeheersing of voortdurende groei of diensten van ons, moet u ervan uitgaan dat we voor altijd contact met u zullen blijven opnemen via e-mail of via sociale media om onze diensten te leveren, u te voorzien van gevraagde of gerelateerde inhoud, aanbevelingen te doen, meer te weten te komen over uw voorkeuren, u gratis producten te verlenen, programma’s aan u te leveren met of van andere platforms of bedrijven, reclame voor u of vergelijkbare doelgroepen te maken , u enquêtes sturen of contact met u opnemen voor andere gerelateerde uitvoerings- of marketingdoeleinden. Door onze site(s) te gebruiken en nu informatie bij ons in te dienen, gaat u zonder uitzondering akkoord met deze voorwaarden en stemt u ermee in om niet te proberen ons aansprakelijk te stellen of claims tegen ons in te dienen voor het gebruik van uw informatie, voor altijd, onder geen enkele omstandigheid . Nogmaals, als u niet wilt dat wij uw gegevens opslaan, delen of gebruiken, laat het ons dan weten via e-mail.

 

Als u wilt dat wij niet langer contact met u opnemen of uw gegevens opslaan, kunt u ons op elk gewenst moment een e-mail sturen naar esther@coachingvanderwal.nl met uw verzoek en we zullen beginnen met het verwijderen van u uit onze diensten of inhoud waar nodig en zo snel mogelijk.

 

Disclaimers

 

Alle producten en diensten van ons bedrijf zijn alleen voor educatieve en informatieve doeleinden. Uw mate van succes bij het bereiken van bepaalde ideeën of strategieën in onze programma’s of op onze websites is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder uw gezondheid, vaardigheden, kennis, bekwaamheid, toewijding, doelen, relaties, liefde voor andere mensen en financiële situatie, om er een paar te noemen. Omdat deze factoren per persoon verschillen, kunnen we uw specifieke succes of resultaten op geen enkel gebied van het leven of enige inspanning garanderen. Zoals bepaald door de wet, geven we geen garantie dat u specifieke resultaten zult behalen met onze informatie, programma’s of diensten en we bieden geen gelicentieerd of professioneel medisch, juridisch, therapeutisch, fiscaal of financieel advies in dit programma. De informatie in dit document kan de diensten van getrainde professionals op geen enkel gebied vervangen of vervangen, inclusief, maar niet beperkt tot, medische, psychologische, financiële of juridische zaken. U alleen bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw beslissingen, acties en resultaten in het leven, en door uw registratie hier vandaag en het gebruik van onze programma’s of websites op elk moment, stemt u ermee in om ons niet aansprakelijk te stellen voor dergelijke beslissingen, acties of resultaten , op elk moment, onder elke omstandigheid. Zoals bij elke inspanning in het leven, zijn er risico’s dat u misschien niet vooruit komt – dat is het leven – dus raadpleeg altijd professionals wanneer dat nodig is en doe wat goed is voor uw gezin. We zijn hier gewoon om u te helpen meer te worden met krachtige inzichten en informatie. Als je ooit iets van ons nodig hebt, beantwoord dan gewoon een van onze e-mails. We respecteren je toewijding om te leren en je leven te laten groeien, dus we staan altijd voor je klaar via esther@coachingvanderwal.nl.

 

Neem contact met ons op

 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 

    Per e-mail: esther@coachingvanderwal.nl

    Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://www.estherboevee.nl/contact

 

×
×

Winkelmand