De volgende GEBRUIKSVOORWAARDEN en PRIVACYBELEID kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken van de eigenaar en exploitant van de site worden gewijzigd. Bezoek de site regelmatig voor updates.

Algemene verkoopvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 25-6-2022

 

Lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Voorwaarden”) aandachtig door voordat u de websites jendayi.com, Facebook Jendayi, instagram Jendayi, linkedin Jendayi (de “Service”) gebruikt door Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi (“ons”, “wij” of “onze”).

 

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de Dienst.

 

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, hebt u geen toestemming om toegang te krijgen tot de Service.

 

Aankopen

 

Als u een product of dienst wilt kopen die via de Dienst beschikbaar is gesteld (“Aankoop”), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, e-mail, bankrekeningnummer, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

 

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om creditcard(s) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

 

De service kan gebruikmaken van services van derden om de betaling en de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door uw informatie in te dienen, geeft u ons het recht om de informatie aan deze derden te verstrekken onder voorbehoud van ons privacybeleid.

 

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen.

 

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

 

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

 

We werken voortdurend het product- en serviceaanbod van de Service bij. We kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over de Service en in onze advertenties. De informatie op de Dienst kan fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Producten of diensten kunnen verkeerd geprijsd zijn, onjuist worden beschreven of niet beschikbaar zijn op de Dienst en we kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op de Dienst wordt gevonden niet garanderen.

 

We behouden ons daarom het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Wijzigingen in producten en prijzen

 

We zijn voortdurend bezig met het bijwerken en herzien van ons aanbod van producten en diensten, en we kunnen producten en diensten op elk moment stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving. Voor zover wij informatie verstrekken over de beschikbaarheid van producten of diensten, dient u niet op dergelijke informatie te vertrouwen, en wij zijn niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van producten of diensten die u via onze site kunt bestellen.

 

Alle prijzen voor de producten en diensten die op onze site beschikbaar zijn, kunnen worden gewijzigd. Voor al onze prijzen en producten behouden we ons het recht voor om aanpassingen door te voeren als gevolg van veranderende marktomstandigheden, stopzetting van het product, prijswijzigingen van fabrikanten, fouten in advertenties en andere verzachtende omstandigheden.

 

Wedstrijden, Sweepstakes en Promoties

 

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die via de Service beschikbaar kunnen worden gesteld, kunnen beheerst worden door regels die los staan ​​van deze Algemene voorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Indien de regels voor een Actie in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, zijn de Actieregels van toepassing.

 

 

Abonnementen

 

Sommige delen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis (“Abonnement(en)”). U wordt vooraf gefactureerd op de en periodieke basis (“Factureringscyclus”). Factureringscycli worden op vooraf van het type basis ingesteld, afhankelijk van het kopen van een abonnement.

 

Aan het einde van elke factureringscyclus wordt uw abonnement automatisch verlengd onder exacte dezelfde voorwaarden, tenzij u het annuleert of wij het annuleren. U kunt de verlenging van uw abonnement annuleren door contact met ons op te nemen.

 

Een geldige betaalmethode, waaronder creditcard, PayPal, iDeal of geld overmaken, is vereist om de betaling voor uw Abonnement te verwerken. U dient ons nauwkeurige en volledige factuurgegevens te verstrekken, volledige volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode-informatie. Door betalingsinformatie in te dienen, machtigen u ons automatisch om alle abonnementskosten te betalen die via uw rekening zijn gemaakt, in rekening te brengen op dergelijke betalingsinstrumenten.

 

Mocht automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvinden, dan zullen we een verwerking uitvoeren waarin wordt aangegeven dat u handmatig moet doorgaan, binnen een bepaalde deadline, waarbij de betaling automatisch wordt uitgevoerd met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.

 

Tariefwijzigingen

 

Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi kan naar eigen goeddunken en op elk moment de abonnementskosten voor de abonnementen wijzigen. Elke wijziging van de abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de dan geldende factureringscyclus.

 

We zullen u redelijkerwijs van tevoren op de hoogte stellen van elke wijziging in abonnementskosten om u de mogelijkheid te geven uw abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

 

Als u de Service blijft gebruiken nadat de wijziging van de abonnementskosten van kracht is geworden, betekent dit dat u ermee instemt om het gewijzigde bedrag van de abonnementskosten te betalen.

 

Terugbetalingen

 

Bepaalde restitutieverzoeken voor Abonnementen kunnen door ons per geval worden overwogen en naar eigen goeddunken worden ingewilligd.

 

Retour- en annuleringsbeleid

 

Voor de online boeken gelden gratis verzendkosten en retourkosten worden in geen geval gerestitueerd. Omdat we geen restitutie kunnen krijgen voor het fysiek verzenden van het boek.

 

Voor het ongemak van iemand die het boek niet leuk vindt of denkt dat ze per ongeluk voor verzending hebben betaald, zullen we zoveel mogelijk met u samenwerken om dit probleem op te lossen.

 

Elk ander product dat vandaag via ons aanbod is gekocht, heeft in feite een geld-terug-garantie van 30 dagen. U hoeft alleen maar een e-mail te sturen naar de klantenservice om met mij te praten om dit proces te starten.

 

Het duurt over het algemeen 2-4 werkdagen of eerder om uw terugbetaling te verwerken. Nadat een retourzending is verwerkt, duurt het, afhankelijk van uw financiële instelling, meestal 1 werkdag voordat deze retour op uw rekening is bijgeschreven.

 

rekeningen

 

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account op de Service.

 

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van toegang tot uw computer en/of account. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van een derde partij. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

 

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

 

Intellectueel eigendom

 

De Dienst en de originele inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum. De Dienst is auteursrechtelijk beschermd.

 

Links naar andere websites

 

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons.

 

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. We bieden geen garantie voor het aanbod van deze entiteiten/personen of hun websites.

 

Je erkent en gaat ermee akkoord dat Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten van derden.

 

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

 

Beëindiging

We kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

 

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudig contact met ons opnemen.

 

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

 

vrijwaring

 

U stemt ermee in om Coaching praktijk E.J. te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleding Centrum, en hun werknemers, contractanten, agenten, functionarissen en directeuren, van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten ), als gevolg van of voortvloeiend uit a) uw gebruik van en toegang tot de Service, door u of een persoon die uw account en wachtwoord gebruikt, of b) een schending van deze Voorwaarden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

In geen geval zal Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, zijn aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens-, gebruiks-, goodwill, of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Dienst; (iii) alle inhoud verkregen van de Service; en (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een remedie die hierin wordt beschreven niet aan zijn essentiële doel heeft voldaan.

 

Vrijwaring

 

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een “AS IS”- en “AS AVAILABLE”-basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatie.

 

Coaching praktijk E.J. van der Wal, Jendayi_Spiritueel Opleiding Centrum, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen zullen voldoen.

 

 

Alle producten en diensten die op deze site beschikbaar zijn, worden geleverd “zoals ze zijn” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of de garantie van niet-inbreuk. Zonder het voorgaande te beperken, geven we geen garantie dat de producten en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan uw eisen zullen voldoen; de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de producten of diensten effectief, nauwkeurig of betrouwbaar zijn; of de kwaliteit van producten of diensten aan uw verwachtingen zal voldoen. Sommige rechtsgebieden beperken of staan ​​de disclaimer van impliciete of andere garanties niet toe, dus de bovenstaande disclaimer is mogelijk niet van toepassing voor zover de wetgeving van een dergelijk rechtsgebied van toepassing is op uw aankoop van producten en diensten. De producten en diensten op deze site zijn beschikbaar voor onderwijs en training in onroerend goed, zonder de belofte/claims van inkomsten of rendement op investering. Wij bieden geen fiscaal, boekhoudkundig, financieel of juridisch advies. Voordat u een vastgoedtransactie uitvoert, dient u uw eigen boekhoudkundige, juridische en belastingadviseurs te raadplegen om de risico’s, gevolgen en geschiktheid van die transactie te evalueren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid buiten de hierin uiteengezette rechtsmiddelen, inclusief enige aansprakelijkheid voor producten en diensten die niet beschikbaar zijn voor gebruik of voor verloren of beschadigde gegevens of software. In geen geval zullen wij of onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, aandeelhouders, werknemers of functionarissen (gezamenlijk onze “gelieerde ondernemingen”) verplichtingen of aansprakelijkheden hebben jegens u of enige andere persoon voor winstderving, voor verlies van zaken of gebruik, of voor incidentele, speciale of gevolgschade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of enige andere theorie of vorm van actie, zelfs als wij of onze gelieerde ondernemingen op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid daarvan, ontstaan uit of in verband met de verkoop, levering, gebruik, reparatie of uitvoering van de producten of diensten die via deze site beschikbaar zijn. Geen van onze werknemers of vertegenwoordigers is bevoegd om deze beperking te wijzigen. Onze enige en volledige maximale aansprakelijkheid (en de aansprakelijkheid van een van de leveranciers van producten en diensten die beschikbaar zijn op onze site), om welke reden dan ook, en uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid voor welke oorzaak dan ook, is beperkt tot het daadwerkelijk door u betaalde bedrag voor de producten en diensten die u via onze site hebt besteld. Sommige rechtsgebieden staan ​​de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bepaalde schade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing voor zover de wetgeving van een dergelijk rechtsgebied van toepassing is op uw aankoop van producten en diensten.

 

Uitsluitingen

 

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

 

Veranderingen

 

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we u ten minste 30 dagen van tevoren informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

 

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de Dienst te gebruiken.

 

Overmacht

 

Naast elk excuus dat wordt geboden door de toepasselijke wetgeving, zijn we vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-levering of vertraging in de levering van producten en diensten die beschikbaar zijn via onze site als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, al dan niet voorzien door een van de partijen, inclusief maar niet beperkt tot, arbeidsonrust, oorlog, brand, ongeval, slecht weer, onvermogen om transport te verzekeren, overheidshandelingen of -regelgeving en andere oorzaken of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, al dan niet vergelijkbaar met de hierboven opgesomde.

 

geschillen

 

Elk geschil of claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van producten of diensten die op deze website beschikbaar zijn, zal worden opgelost door bindende arbitrage in plaats van door een rechtbank.

 

U kunt ervoor kiezen om de arbitrage telefonisch te laten uitvoeren, op basis van schriftelijke opmerkingen, of persoonlijk in de provincie waar u woont of op een andere onderling overeengekomen locatie.

 

We zijn het er allemaal over eens dat geschillenbeslechtingsprocedures alleen op individuele basis worden gevoerd en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve vordering.

 

Statuut van beperkingen

 

Deze site (exclusief gekoppelde site) wordt door ons beheerd vanuit onze kantoren in Nederland. Het is toegankelijk vanuit Nederland en andere landen over de hele wereld. Aangezien elk van deze plaatsen wetten heeft die kunnen verschillen van die van Nederland, stemmen we door deze site te bezoeken beiden ermee in dat de statuten en wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflicterende wetten, van toepassing zullen zijn op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze site en de aankoop van producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn. Ieder van ons stemt ermee in en onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van Nederland.

 

Elke rechtsvordering die door u tegen ons of onze gelieerde ondernemingen wordt ingesteld, moet worden ingesteld binnen een jaar nadat de rechtsgrond is ontstaan, anders wordt geacht voor altijd te zijn opgeheven en uitgesloten.

 

We verklaren niet dat de producten en diensten die via onze site beschikbaar zijn, geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten Nederland, en toegang tot deze producten vanuit gebieden waar dergelijke producten en diensten illegaal zijn, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om deze site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

 

Neem contact met ons op

 

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

×
×

Winkelmand